transparent

81 Habitatges protegits de lloguer per a joves

Edifici de 81 habitatges de lloguer i de titularitat municipal, situat al Parc d'Europa de Barberà del Vallès a cavall entre una plaça cívica i un bulevard perimetral.

L'accés exterior, que es doble, es fa pels extrems d'un carrer interior situat a la planta baixa que travessa l'edifici de cap a cap. La resta de la planta baixa s'ocupa amb locals comercials, mentre que  l’aparcament ocupa dues plantes soterrades.

La primera estratègia  aposta per una ciutat més porosa i més fluida i, alhora, per la creació de nous espais col·lectius de convivència a l’interior dels edificis incidint en una disposició alternativa de l’espai buit: en lloc de articular els habitatges al voltant un pati central interior seguint l’habitual disposició d’illa tancada, es creen dos gran buits a dues façanes oposades. Un d’ells, més baix, està en contacte amb la plaça, mentre que l’altre, més alt, s’obre al paisatge llunyà. Cada un d’aquests buits defineixen  un espai favorable a les activitats col·lectives i de relació entre veïns.

La segona estratègia busca que la figura global de l’edifici assoleixi una presència urbana significativa i referencial, més enllà d’esdevenir un sumatori indiscriminat i banal dels habituals repertoris visuals derivats dels programes domèstics.
Barto Busom Masjoan
Josep Sotorres Escartín
Montserrat Batlle Salvaña
Pere Riera Pañellas

rga@rga.cat

http://www.rga.cat


Raül Sebastián - Arquitecte Tecnic
Boma - Càlcul Estructura
Pgi Engineering - Instal·lacions
Pera Pardina - Project Manager

Tornar
Ronda Santa Maria, 213, Barbera Del Valles