transparent

PISTA ESPORTIVA DE CAN BUTJOSA

Les pistes esportives Can Butjosa a Parets del Vallés es troben entre una piscina coberta i una escola pública; en un entorn urbà d’habitatges unifamiliars. El projecte inclou el condicionament dels accessos perimetrals, amb un sistema de rampes que asseguren l’accessibilitat entre pista, vestidors, carrer i escola. Per la seva naturalesa d’edifici-marquesina, el projecte s’obre volumètricament a l’escola i la pineda nord.

El pressupost reduït va modelar la geometria i les solucions de projecte des de l’inici, cercant que la optimització de materials, seccions i geometries siguin característiques identitàries del projecte com a obra pública. El disseny és un conjunt unitari, formal i estructuralment, que s’adapta al context preexistent. La coberta de xapa plegada se suporta amb bigues Fink de grans llums; conformades amb perfileria metàl·lica a taller. Aquestes recolzen sobre el pòrtic longitudinal triangulat que estintola un de cada dos pòrtics transversals; reduint així la massa i el cost de l'estructura i configura alhora la façana principal.
Bernat HernÁndez SÀbat
Francesc Brugarolas PadrÓs
Maria Pauner De Moragas
Mariana EcheverrÍa PÉrez Montero
Sergi GonzÁlez Benedi

info@labaula.eu

http://labaula.eu


Angel Obiol - Estructures
Esitec - Instal·lacions

Tornar
Carrer De La Salut, 44, Parets Del Vallès, Barcelonabarri De Bellver (vilobi Del Penedes)
Veure el mapa més gran