transparent

Transformació del recinte industrial de Can Ribas a Palma

El projecte inclou actuacions vinculades a la preservació dels elements patrimonials més representatius del conjunt configurant un nou espai urbà:

Nau de filatura. El sistema estructural és ordenat. Les pilastres on es recolzen els elements estructurals que suporten la coberta i determinen els seus dos vessants, es manifesten en les dues cares, creant un ritme cadencial, especialment, en les dues façanes longitudinals.

La xemeneia es conserva, no únicament pel seu valor simbòlic, sinó per ser un referent paisatgístic i formal dins el conjunt industrial. Així, d'una banda, conforma la plaça central del recinte on es produïa la selecció dels vellons i de l'altra apareix com una fita visual entre els dos edificis de filatures.

El Vapor. Edificació referent per la seva aportació del discurs tecnològic i bàsica en l'esquema de funcionament productiu de la fàbrica. Per la seva posició estratègica, és un element que enriqueix el valor de conjunt i li confereix una identitat necessària en la pedagogia cultural que haurà d'anar vinculada a aquest projecte.

Nau de blanqueig. Una "secció il·lustrada" de l'antiga nau de rentat, assecat, premsat, blanqueig i tenyit de la llana s'estableix com la decisió culminant del projecte d'intervenció a partir de la preservació de la secció longitudinal de l'edifici enfrontada a la nova obertura del vial que condicionava la seva supervivència. Els pilars de fosa es recolzen sobre el paviment general que passa, travessa i flueix com una plataforma, interrompuda, únicament, pels murs de tancament de la part conservada.

La solució proposada interacciona amb l'espai urbà i està pensada per afermar els següents discursos:

Mostrar les tècniques constructives del segle XIX a l'arquitectura industrial de Mallorca.

Reforçar part de l'actual construcció que configura la plaça del recinte tal com ha estat identificada sempre. Aquesta actuació afavoreix l'adequació de l'espai urbà sense contradir les idees bàsiques del planejament. D'aquesta manera es facilita la permeabilitat de les obertures (finestres) que, fins i tot s'obren "intencionadament" creant una transició interior-exterior.

Abordar la utilitat d'aquest espai cobert com a teló de fons de la xemeneia i mostrant-se com a element referent que genera unes determinades visuals i transparències.
Antoni Vilanova Omedas
Jaime J. Ferrer Forés

vilanova-moya@coac.cat


Joana Roca Cladera - Direcció Ejecutiva
Yolanda Ortega Sanz - Arquitecte
Eduard Simó González - Càlcul Estructura
Javier Gómez Medina - Project Manager

Tornar
Carrers De Brotad, S/n; Fornaris, S/n I Tous, S/n, Baleares
Veure el mapa més gran