transparent

Reforma i rehabilitació de la Rectoria del Conjunt Monumental de les esglésies de St. Pere Terrassa (antiga catedral s. V SEU EGARA)

Aquesta intervenció és una més de l’ample ventall d’accions de recerca i rehabilitació dutes a terme seguint les directrius del Pla director del Conjunt Monumental (1998).

Més enllà de la seva adequació per la visita cultural ha calgut incorporar un habitatge pel rector.

Dos condicionants previs rellevants:

la situació ruïnosa i sense fonamentació de l’edifici antic que ha obligat a cosir-lo amb micropilons que travessen les parets des de la coberta,

i la gran quantitat d’estructures arqueològiques existents a protegir queha complicat extraordinàriament totes les decisions projectuals.

La intervenció esta orientada a prioritzar, respectant tota la complexitat històrica del lloc, l’enteniment de les estructures del bisbat paleocristià.

Accions a destacar: la utilització d’una passera de vidre per visualitzar totes les estructures arqueològiques; l’acurat tractament dels vidres i de la llum; l’aplicació final d’una veladura de color uniforme que emparenta totes les textures amb voluntat de continuïtat total entre el nou i el vell, tal com correspon a la manera de fer paleocristiana; la incorporació de l’impluvium romà que organitzava l’antic Palau episcopal; l’adopció de diverses capes en el tractament de la façana per satisfer la diversitat programàtica sense que el conjunt perdi el seu caire unitari ni la intimitat deguda a un espai de culte religiós i cultural.
Bartomeu Busom Masjoan
Josep Sotorres Escartín
Montserrat Batlle Salvaña
Pere Riera Pañellas

rga@rga.cat

http://www.rga.cat


Boma - Càlcul Estructura
Anna Busqué Elias - Arquitecte
Josep Sotorres Escartín (rga Arquitectes) + Sergi Murciano Mena (ajuntament) - Arquitecte Tecnic
Aia Activitats Instal·lacions Arquitectoniques - Instal·lacions
Domènec Ferran (museologia), Francesc Tuset, Antonio Moro I Gemma García (arqueologia) - Museologia I Arqueologia

Tornar
Plaça Rector Homs, S/n, Terrassa