transparent

Teatre Tarragona

La disposició entre mitgeres, constreny l’edifici en menys de 20m. La diferència de nivell entre accés frontal i posterior condiciona la situació d’escenari i platea, tot i que allibera un ampli vestíbul i el Foyer Ixart, independitzable, obert a la Rambla. Aquest comunica amb el segon i el tercer (platea i amfiteatre) propiciant mirades i trobades.

El nou edifici recorda el vell cine-teatre: façana telescòpica, óculs, i màscara. El gran finestral converteix els espectadors en actors respecte dels vianants. La integració amb l’entorn no renuncia al protagonisme que li correspon.

L’austeritat defineix els interiors sense perdre expressivitat. Llàgrimes ornamentals, flautes acústiques i cornises que es multipliquen sobre els elements.

Escenari de 239m2, amb boca de 12mx7m. Dues galeries, pinta amb entramat metàl·lic, fossat d’escenari, fossat per a 40 músics, dos ponts de sala i un pont de boca, permeten la necessària  versatilitat funcional i tècnica.
Jordi Gómez Marsal
Xavier Climent Sánchez

xclimentsanchez@gmail.com

www.arquitecturaxaviercliment.com


Nicolás Montés - Estructures
Asset - Enginyer Tècnic Telecomunicacions
Ramón Rovira - Aparellador

Tornar
Rambla Nova, 11, Tarragonacinc Claus (escala (l'))
Veure el mapa més gran