transparent

Parc urbà La Font del Rector

La geometria del lloc, enfonsada i amb unes formes irregulars, el pressupost i els elements de pertinença del poble són els punts clau per la conformació del projecte.

Es decideix realitzar una geometria molt clara i potent, acompanyada pels diferents usos que se li donen al parc, treballant molt bé els accessos donat que el parc es troba situat a una cota molt baixa i els accessos sempre són superiors (com un gran amfiteatre), hem realitzat 4 accessos des del paisatgisme en quant a escala, formes, visuals, dimensions, amplades i materials agradables, intentant així, fer d’elles un reclam, uns fars que atraguin a la gent cap a l’interior.

No hem buscat elements innovadors, materials , etc...el repte ha estat combinar elements senzills, materials del lloc, resistents, econòmics, agradables, de baix manteniment i aprofitar de cada un d’ells el seu màxim potencial.

La pedra com contenció, la terra de sauló per paviments tous, el formigó com paviment dur i mobiliari, l’acer per protecció i el granit com a límit.

De manera puntual s’utilitza la fusta per donar de qualitat i calidesa i el cautxú pel paviment infantil.

És important la visió del parc desde les diferents escales d’aproximació donant una infinitat de variacions visuals i tàctils que fan que qualsevol recorregut que fem, una experiència molt atractiva.

Els materials, la vegetació i la seva disposició geomètrica lineal, ajuden a organitzar i potenciar o tapar les vistes, actualment no es pot apreciar la totalitat de la força de la proposta ja que les fotografies van ser realitzades al finalitzar l’obra i no poden apreciar-se encara les barreres vegetals, així com el caràcter pintoresc de grans jardineres de la zona de parterres, recordant la màgia de la riera.

Hem treballat la teoria d’“Event places”: amb la recuperació i èmfasi de l’antic pont de pedra que comunicava el poble amb les vinyes dels afores i el salt d’aigua de la riera.
Marta-esther Jodar Pubill
Toni Garcia Salanova

gjg.arq@coac.net

www.jodargarciaarquitectes.com


Jorge Blasco - Càlcul Estructura
Greccat - Enginyer
Adrià Goula - Fotografia

Tornar
Parc La Font Del Rector, Barcelona
Veure el mapa més gran