transparent

Centre de dia i activitats comunitàries

En un àrea residencial de característiques suburbanes, situada al límit entre teixit urbà i la perifèria de Palma, es proposa un Centre de dia per 620€/m2(PEM). La proposta parteix de tres principis elementals:

1.ÀREES COL·LECTIVES: Interpretem el projecte com a una oportunitat per intensificar les relacions col·lectives al centre. Per això, organitzem el programa en una sola planta al voltant d’un gran jardí amb dos pins existents i orientat a sud i que articularà i vertebrarà totes les activitats col·lectives del centre.

2.CARÀCTER: Proposem consolidar el caràcter institucional del centre, com element articulador de la zona, unificant tots els elements de façana amb el color blanc i fent públics els tres metres de separació a carrer.

3.RECURSOS: Enfront la limitació econòmica, amb un mòdul de 620€/m2 de PEM, es donarà una resposta híbrida, que combinarà materials i tècniques amb materials i tècniques industrials, optimitzant els recursos que ambdós sectors ofereixen.
Aixa Del Rey García
Barbara Vich Arrom
Tomeu Ramis Frontera

flexo@flexoarquitectura.com

http://www.flexoarquitectura.com


J. Pablo Rodríguez - Càlcul Estructura
Barbara Estudillo - Aparellador
Toni Aguilar - Enginyer

Tornar
Palma, Balearessol I Vista (reus)
Veure el mapa més gran