transparent

CASES JOAQUIMA

 

 

Rehabilitació integral de dos habitatges entre mitgeres de 1927. Els habitatges pertanyen a una filera de quatre cases idèntiques i de planta baixa al casc antic de Sant Cugat. En el projecte s’opta per conservar la volumetria, afegint un pis nou a l’espai que ocupava l’antiga cambra ventilada sota la coberta a dues aigües. Així, es miren de conservar els aspectes que configuraven l’arquitectura original i que mantenen els habitatges lligats al conjunt a què pertanyen, com ara la volumetria, alguns materials i elements originals; en canvi, es proposa una total redistribució interior, adaptada als usos de família reduïda a què van destinats els habitatges. Es proposen espais continus -fugint de la compartimentació i foscor de l’arquitectura original- on les peces estan connectades de manera directa o indirecta amb la llum exterior. D’aquesta manera, les peces que per programa requereixen ser tancades es resolen amb envans de vidre translúcid a manera de caixa de llum. Aquest element permet el pas de la il·luminació a través seu en ambdós sentits, tant de dia com de nit, beneficiant-se’n d’aquesta manera tant l’estudi com els banys.
Oriol CabrÉ I Vert
Silvana DÍaz I Garcia

cda@coac.cat

Tornar
C/ Santa Joaquima 6 I 8, Sant Cugat Del Valles