transparent

AMPLIACIÓ ESCOLA DEL CARME

El projecte dona resposta única a dues situacions:

A nivell urbà, tenim un carrer típic de Sabadell format per la casa de cos,i diferents alçades.La pista esportiva suposava un trencament de la trama,com a buit que és.

La resposta reprodueix el ritme compositiu dominant a base d'una trama de pòrtics,amb un coronament  uniforme però reflexant diferents alçades.

La necessitat de seguretat permet fer "massís" el tancament entre pòrtics,que deixa transparències frontals i opacitats rasants.

Tenim una façana única amb una pell externa que unifica els diferents tractaments.

Aquesta reixa va assumint diversos papers: protecció de la intrusió,de caigudes,de pilotes i a tot arreu filtre i autèntica façana.

A nivell funcional,la pista esportiva es plega en els seus extrems,a base d’unes graderies,alhora que proporciona llum i accés als espais inferiors.Les graderies funcionen també com a racons d'esbarjo.

A sota,els espais de cuina,menjador i serveis perden el seu caràcter de soterrani.
Octavi Torres Rosell

torresivinyals@torresivinyals.cat

www.torresivinyals.cat


Blai Cabrero Bosch - Arquitecte
Josep Bernabeu Capdevila - Arquitecte

Tornar
C/ Josep Renom,31, Sabadell