transparent

CONSULTÒRI LOCAL SEGUR DE CALFELL

L’equipament d’aquest projecte el comprèn un consultori local.

El disseny  es realitza  a nivell de carrer  , facilitant l’ accessibilitat universal.  La implantació manté els nivells originals  i  les preexistències que limiten la parcel.la .

L'  edifici prioritza l’esquema de claustre, així totes les consultes tinguin intimitat  . El pati central  dona llum a tot l’ edifici.

El disseny de les evolvents està en permanent diàleg energètic amb el medi.

Les cobertes tenen una alta inèrcia  tèrmica.

Les façanes permeten l' entrada de llum durant totes les estacions del any. A l’estiu s’evita laradiació solar –l’escalfament de l’edifici- mitjançant sistemes passius –voladís, paraments i vidres de baixa emitància, arborització caduca- i sistemes actius –  ventilacions creuades per obtenir aire fresc de forma natural dintre de l’edifici.

Al hivern, es permet l’entrada de la radiació solar i la acumulació del calor amb la finalitat de minimitzar el consum dels sistemes de climatització.

 
SÒnia Vilella Nebot

SVILELLA@HIGIA.CAT


Jesús Valiente Delgado - Aparellador
Eli Prat Castellvi - Arquitecte
Anna Adsera Quesada - Arquitecte
Ivan Lopez Domenech - Arquitecte

Tornar
Avinguda Espanya Nº 314,
Veure el mapa més gran