transparent

Rehabilitació de l'antic Hospital del Coll de Balaguer

La rehabilitació de l’antic Hospital seguint el Pla Director permet una lectura dels edificis moderns respecte als fundacionals, consolidar els elements medievals i preservar els valors culturals que l’identifiquen amb l’Hospitalet de l’Infant.

La restauració del mur medieval de ponent posa en valor sistemes constructius i elements defensius originals. La recuperació de la torre sud consolida l’estructura del mur medieval, permet la recerca arqueològica del subsòl i recupera la visió des del antic pas de ronda. La restauració de la torre nord, la creació d’un pas de ronda perimetral i la transformació de l’antiga biblioteca en un centre d’interpretació del monument, permet uns recorreguts de visita per la difusió de la història local.

La recuperació funcional i arquitectònica de l’antic Hospital recupera el significat de l’arquitectura i conserva la capacitat evocadora del seu passat, amb una comprensió del valors patrimonials pels visitants, signe d’identitat fundacional d’Hospitalet.
Joan C. Gavaldà I Bordes
Joan Figuerola Mestre
Jordi J. Romera Cid

despatx@fgrarquitectes.com

www.fgrarquitectes.com


Joan Alonso Giménez - Arquitecte Tecnic
Isidre Pastor I Batalla - Arqueòleg, Col·laborador(estudi Històric)
Antoni Conejo Da Pena (historiador) - Col·laborador Despatx

Tornar
Plaça Del Pou, 11, L'hospitalet De L'infant (vandellos I L'hospitalet De L'infant)
Veure el mapa més gran