transparent

Nou Mercat Municipal de Creixell

El nou Mercat Municipal de Creixell és un edifici amb una volumetria fortament marcada pels condicionants urbanístics del solar i la forma irregular del mateix. El volum, d'una planta, amb un petit cos en planta primera, ocupa pràcticament la totalitat de la superfície edificable del solar, a cinc metres del perímetre de la parcel·la.

S'aconsegueix tornar a l'origen tipològic: el mercat com connexió urbana al voltant d'una plaça. Al centre del volum del mercat es disposa aquesta plaça semi exterior com un buit de forma circular a través del qual s'aconsegueix fer arribar llum aire i vegetació a l'interior de l'edifici. Entorn a ell té lloc tota la vida del Mercat. Al centre de la plaça del Mercat, integrada al pati central, trobem l'escala de planta oval que condueix a l'aparcament, executada en acer i formigó i suspesa del sostre. El mercat de Creixell s'ha projectat tenint en compte l'accessibilitat universal, i per això s'han aplicat els criteris del Clear Code Architecture.
Maximià Torruella I Castel
Patricio Martínez González

info@pmmtarq.com

www.pmmtarq.com


Bis Structures - Consultor Estructura
Barny Enginyeria - Consultor Instalacions
Vinclament - Arq. Tècnic. Consultor

Tornar
Carrer Del Mercat 57,
Veure el mapa més gran