transparent

ESCOLA HAMELIN

La imatge de l’edifici vol ser una representació de l’educació que s’hi impartirà: moderna, sostenible, ecològica. Màxima integració paisatgística i mediambiental del conjunt i per l’adequació al entorn cultural i geogràfic.El que s’ha intentat és que l’escola tingui una imatge moderna, utilitzant materials i solucions innovadores. Edifici sigui ecològic i sostenible mitjançant mesures com la creació de patis interiors que garanteixin la ventilació i il·luminació naturals, o com l’aplicació de solucions constructives de gelosies com protecció solar. També s’ha pensat en un edifici que té un caràcter modular, per adaptar-se millor a un procés constructiu ràpid i a un futur creixement. La construcció de l’edifici es divideix en dues fases: la primera d’elles inclou l'edifici educatiu, més la part relativa a la residencia d’estudiants, amb una superfície de 15.215,35m2 i una la segona fase que inclou la zona poliesportiva, l’auditori i la piscina coberta amb una superfície de 6.883,00 m2.
Yolanda Duran Montoro

estudi@alonsobalaguer.com

http://www.alonsobalaguer.com


Jordi Escoriza - Aparellador
Nolac - Càlcul Estructura
Pgi / Gepro - Consultor Instalacions

Tornar
Carrer Carmen Amaya - 8 De MarÇ,
Veure el mapa més gran