transparent

Postgrau de Bioarquitectura

L’exercici de l’arquitectura de manera conscient, responsable amb els usuaris, implica tenir en compte com els afecta a la salut, aplicar criteris d’ecologia i eficiència energètica, treballar des de l’origen amb les estratègies de disseny bioclimàtic i els processos dels materials i ús d’aquests, en definitiva la sostenibilitat definida com aquells actes que no modifiquen ni condicionen la vida a les generacions futures, reduint contaminació i residus. El conjunt es verifica emprant l’anàlisi del cicle de vida i ens porta a estudiar com es construeix amb materials naturals, en funció de les seves propietats tèrmiques, higroscòpiques, acústiques, etc.

Propietats que aporten valors positius, que sumen i no afecten la salut. Aquest treball fascinant genera les ganes de divulgar el que anem aprenent dia a dia per compartir-ho i fer-ho visible. A través del postgrau i les jornades, mitjançant la teoria i sobretot la pràctica, hem aconseguit transmetre aquests coneixements des de fa 4 anys.


Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou accions, tasques i treballs d’intervenció en el sector de serveis, consultoria i organització, en el mon de l’administració pública, la indústria,... i en altres sectors econòmics i productius que no estiguin directament vinculats -o que no aboquin necessariament- a l’edificació o al planejament (ja inclosos en els anteriors apartats), i que treballin i aportin de manera clara valors i àrees de coneixement estretament vinculades amb la formació i les atribucions pròpies dels arquitectes.En aquesta nova modalitat s’ha volgut posar en valor l’actitud heterodoxa al redescobriment de materials i sistemes constructius, entenent que la finalitat del programa no està renyit en que els sistemes constructius es poden traduir en un bona arquitectura sensible amb el entorn tant de concepte com els materials emprats.

Obra seleccionadaAline Irion Ramalho
Esther Punsola Fernández
Ivet Compañó Padrós
Mireia Mas Terra

contacte@latercerapell.com

www.latercerapell.com

Tornar
Veure el mapa més gran