transparent

Urbanitzacio de la Riera d'Arenys de Munt (tram Rbla Eixample-Rbla Francesc Macià)

Urbanització de la Rambla Eixample i Rambla Francesc Macià

Arenys de Munt (2015)

                És l'arranjament de l’espai urbà central d'Arenys de Munt, un espai natural amb característiques topogràfiques i hidrològiques pròpies de les rieres del Maresme. Les solucions adoptades volen respectar aquest dos caràcters, a vegades contradictoris. Les voreres s'amplien, al màxim que ho permeten els arbres existents, amb nous paviments. La llera o calçada és pavimentada, sobre una base de terres compactades, amb mescla bituminosa sintètica incolora i àrids de diferents colors, per aconseguir la semblança amb el sauló, i una màxima infiltració de les aigües pluvials. Entre les voreres i la calçada, unes rampes assumeixen la diferencia d'alçada, delimitant els espais dels arbres, que es mantenen al seu estat original. Aquests grans escocells són el recordatori de que aquest espai urbà serà sempre una riera i permeten un bon manteniment natural de l'arbrat. Trams rectangulars de llambordes i encintats de pedra, dibuixen l’estructura sinuosa de les rambles i ordenen l'ús del vehicle privat.


Obra seleccionada en la modalitat de: Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbansEn la pràctica de l’arquitectura la solució senzilla és sovint la més difícil de copsar. És el cas de les Rieres del Maresme, tema recorrent des de Badalona fins a Blanes i gairebé sempre resolt amb massa o massa poc. El Jurat es congratula de la intel·ligència en la que es llegeix la singular situació de la Riera d’Arenys de Munt: la seva condició geogràfica, la preservació dels plàtans magnífics que li atorguen identitat i amb una secció que allunya les aigües de les vores i les recondueix al centre del passeig, resol un problema de ciutat de forma excel·lent. Cal no oblidar la sensible selecció del cromatisme dels diferents materials. Certament cada riera és un món i la d’Arenys de Munt ha sofert una necessària metamorfosi sense pèrdua de la seva identitat.

Obra seleccionadaXavier Llistosella

xllisto@gmail.com


Oriol Mora - Aparellador
Jordi Aliart - Aparellador

Tornar
Rbla Eixample-rbla Francesc Macià , Arenys De Munt
Veure el mapa més gran