transparent

HABITATGE A CAMBRILS

Habitatge de reduïdes dimensions situat en una urbanització entre la riera de Riudecanyes i el centre de Cambrils.

Una llosa de formigó, es plega estratègicament segons les condicions del lloc, esdevenint plataforma, tancament i sostre, conformant un espai que desenvolupa el programa de l'habitatge.

L'edifici integra espai lliure, configurant una plataforma en planta primera, protegida per la pròpia volumetria, dels edificis colindants i de la proximitat visual i acústica del ferrocarril, establint connexions amb l'espai lliure situat fora dels límits de la propietat.

Aquesta acció complementa el reduït espai lliure de la planta baixa per aplicació directa dels paràmetres urbanístics.

El nucli de la casa és la cuina menjador, una mena de pinyol envoltat per espais interiors amb circulació cotinua i on es recolza l'escala d'accés a la planta superior.

Relacions de connectivitat transversal es superposen a l'organització espacial centrípeta, concatenant espais interiors i exteriors.

 

 
Jaume TerÉs Armillas

jteres@coac.net


Ruben AragÜes Paco - Col·laborador Despatx

Tornar
Cambrils
Veure el mapa més gran