transparent

Rehabilitació interior i cobriment pista exterior annexa del Pavelló Municipal Esports Vila-Seca

La proposta de reforma del Pavelló Esportiu Municipal manté la volumetria general del pavelló original, i incorpora al seu voltant un conjunt de porxos amb una estructura metàl·lica molt lleugera d'acer i xapa grecada que contrasta amb l'estructura prefabricada i pesada de formigó armat de la edificació original.

 La nova porxada abraça l'edifici original i forma un espai cobert protegit que fa de frontissa entre aquest i la nova pista coberta exterior relacionant-se també per les seves recorreguts perimetrals i vistes de tot l'espai del campus. L'obertura de part del sòcol de l'edifici existent amb la substitució de les plaques prefabricades de formigó de l'edifici per un conjunt de tancaments de vidre permet comunicar també visualment l'activitat esportiva interior del pavelló amb l'exterior i la pista coberta annexa, trencant la sensació de mitgera cega original.
Ignacio Alvarez Martinez

info@namarquitectura.com

http://www.namarquitectura.com/


Jerome Rens - Arquitecte
Windmill Structural Consultant - Estructures
Enric Sanz - Enginyer
Alberto ViÑas - Arquitecte Tecnic

Tornar
Av. Del Alcalde Pere Molas 28, 43480, Vila-seca
Veure el mapa més gran