transparent

Reforma i rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres

L'edifici es situa al centre de El Vendrell. En el seu estat inicial, hi havia un habitatge en cada una de les dues plantes pis. L'encàrrec consistia en reformar els dos habitatges per convertir-los en un sol habitatge de segona residència, que fos el punt de trobada familiar, entre els pares i els fills ja independitzats.

Il·luminar l'habitatge, crear espais oberts i respectar l'essència de l'edifici són els objectius principals de la intervenció. Així doncs, es refà la façana posterior per ampliar el pati i també la coberta. Des del centre d'aquesta, es projecta una entrada de llum zenital que a través del doble espai il·lumini les dues plantes. Per potenciar els espais oberts, els tancats s'ordenen entre ells i a més els banys es camuflen rere panell lacats. Finalment, es conserven tots els elements originals de l'edifici deixant-los vistos, i els nous es plantegen amb acabats de caire minimalista.

 

 
Jordi Vila I Canals

jvica81@coac.cat


Mei Ferrer Guasch - Arquitecte
Jordi Feliu Urpí - Arquitecte
Estudi-vx Scp - Càlcul Estructura

Tornar
Carrer De L'astre 4, El Vendrell
Veure el mapa més gran