transparent

Instal.lació d'un Ascensor

 

La solució adoptada consisteix en ubicar l’ascensor a l’exterior, ocupant la via pública, sense unir-lo en planta baixa amb el portal existent. L’edifici disposa així de dos accessos: el portal existent de l’escala, en el que no s’intervé gens, i el nou ascensor. Els accessos de l’ascensor a cada habitatge es produeixen a través dels balcons, que cal ampliar per a permetre aquests accessos.

La caixa de l’ascensor consisteix en un fossat amb llosa i parets de formigó armat, parets de formigó armat en planta baixa i estructura d’acer en la resta de plantes.

Dels tres paraments (quatre menys el de les portes), dos són translúcids i un, el de la façana Sud, és opac, per minimitzar l’impacte solar i l’efecte hivernacle dins de la caixa.

El forjat dels balcons és de planxa grecada, que queda vista per sota. Les portes d’accés a cada habitatge són de perfils d’acer i lamel·les de fusta.
Lluís Rambla I Amat
Lluís Satorras I Martí

sato@coac.cat


Miquel Ortiz _ Marta Freixa - Arquitecte
Manel Torrent _ Albert Ferrer - Arquitecte Tecnic
Noemí Masó _ Anna Call - Delineant
Enric Heredia - Càlcul Estructura
Antoni Blas - Enginyer

Tornar
Can Puiggener_c/ De Sau , Sabadell