transparent

Ampliació del vestíbul de la Sala Miguel Hernández

L’objectiu del projecte és l’ampliació del vestíbul de La Sala Miguel Hernández de Sabadell. És un equipament cultural gestionat per Rialles amb espectacles destinats als infants.

L’ampliació proposa un discret volum que s’avingui a les estretes dimensions del vial peatonal d’accés. És un cos horitzontal, de coberta plana i amb una llarga façana envidriada.

El seu disseny  prioritza la funcionalitat, la solució estètica i, com no podia ser d’altra manera, l’economia de l’execució.

És tant en aquest últim sentit, l’econòmic, com en el de la sostenibilitat, que s’ha ajustat la proporció de les noves obertures amb les de l’antiga façana i s’han pogut reutilitzar les fusteries d’acer existents.  Aquestes, queden enrasades amb la nova estructura, uns perfils de secció quadrada encarregats de suportar un sostre de xapa col·laborant.

Per tal també de reduir els residus, economitzar i simplificar l’actuació, no s’arrenquen els diferents panys de paviment que serviran de base per a un linòleum.
Anna Segura Busuldu

anna.segura.busuldu@gmail.com


Marta Carbonell Vilalta - Arquitecte Tecnic
Marcos Belda Hernandez - Arquitecte Tecnic

Tornar
Ronda Roureda, 24, Sabadell