transparent

#047MB; CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE RIBOT i SERRA

L’habitatge objecte de la reforma de planta baixa ocupa una parcel·la que dona únicament al carrer Ribot i Serra. Aquesta planta baixa es tota ella edificable. Degut als condicionants urbanístics, programàtics y a les necessitats d’esponjament de la planta baixa, es va proposar l’obertura d’un nou pati que es un dels elements vertebradors de la reforma realitzada. Aquest pati permet abstraure’s de l’entorn urbà immediat creant espais exteriors propis que es relacionen amb els espais interiors projectats. El projecte realitza una distribució dels espais oberts de tal manera que es potencia la seva i il·luminació natural ja sigui a través del pati o a través del lluernari del bany. La orientació longitudinal de la parcel·la [SO-NE] fa que el pati creat disposi de llum natural durant pràcticament tot el dia; la creació del voladís en el propi pati protegeix també l’excés de radiació de la zona d’estar-menjador.
Sergi Valls Manzano

svm@coac.net

www.vallsmanzano.eu


Albert Tuneu - Arquitecte Tecnic

Tornar
Ribot I Serra, 204, Sabadell