transparent

Rehabilitació de la Masia de Ca n'Anglada per equipament de barri

 

En l’àmbit de les ajudes dels FEIL, l’Ajuntament va promoure la rehabilitació de la Masia de Ca n’Anglada, un edifici originari  del segle XVsituat al costat de l'ermita romànica de Sant Cristòfol. Sense un programa concret, els objectius del projecte eren restituir els espais originals de l’edifici, condicionar l’estructura als requeriments normatius, refer el conjunt de cobertes i donar resposta als requeriments funcionals d’instal·lacions, accessibilitat i evacuació. Amb la intervenció, s’han posat al descobert els elements relacionats amb la producció del vi; s’han refet els forjats existents, quan ha estat possible, s’ha fet un esforç per deixar visibles els elements originals de l’edifici i a la façana nord, s’ha construït un cos nou que acull una escala i l’ascensor.

En posterioritat els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa han fet una adequació provisional per acollir els serveis municipals del Centre Cívic. Queda pendent la millora de l’entorn de la Masia.
Carles Gelis I Centeno
Ferran Pont I Montaner
Francesc Bacardit I Segués

secretaria@bammp.com

www.bammp.com


Josep Malgosa I Morera - Arquitecte Tecnic
Xavier Delgado I Ferrer - Seguretat I Salut
Josep Florència I Florència - Càlcul Estructura
Blanch Enginyers - Instal·lacions

Tornar
C/ Mare De Déu Del Mar, 49, Terrassa