transparent

Pla especial per a la Plaça Major de Castellar del Vallès

La nova Plaça Major de Castellar del Vallès és una operació de transformació urbana per a la creació d’una nova centralitat. El projecte completa els programes existents (Auditori, Centre Cívic, Associacions ciutadanes,…) amb altres activitats (Mercat, Aparca­ment, Centre multimèdia,…) i nous espais públics. El mercat actua com a organitzador de l’espai públic: al seu nivell la plaça del mercat, d’us quotidià, i damunt la nova Plaça Major apta per a usos col·lectius i institucionals. L’edifici pantalla gestiona l’accessibilitat entre els programes nous i existents.

El projecte de la nova Plaça Major de Castellar del Vallès té com a objecte d’investigació la relació entre els diferents “espais públics” que determinen la condició urbana d’un lloc. Per això hem explorat les relacions entre activitats internes i externes, a través de l’accessibilitat i de la continuïtat dels espais, assajant l’extensió de les pells de filtre i protecció climàtica de l’arquitectura sobre l’espai públic, per a crear situacions intermèdies entre inte­rior i exterior que afavoreixin la creació de llocs urbans.
Albert Ibañez, Arq.
Manuel Ruisánchez Capelastegui, Arq.

adm@ruisanchez.net

www.ruizsanche.net


Albert Daniel - Arquitecte
Jordi Llobret Prat - Arquitecte Tecnic
Bis Arquitectes - Càlcul Estructura
Grupo Jg, Sedna Enginyeria, Pere Santos - Instal·lacions
Centro Catalán De Geotecnia - Geòleg

Tornar
Plaça Major De Castellar Del Vallès, Castellar Del Valles