transparent

Àrea Residencial Estratègica "Sector Est" de Manresa

L’ARE de Manresa s’estén a l’est del nucli urbà de Manresa i ocupa una superfície 38,25 hectàrees. La nova edificació es recolza sobre un doble sistema format per una nova xarxa viària, que relliga les diferents trames de l’entorn, així com el sistema de parcs creats a l’entorn de la sèquia.

El desenvolupament de l’ARE Sector Est de Manresa parteix dels elements estructuradors que determinava la MPPGO Sector Est, aprovada definitivament l’any 2007. Destaquen l’eix de l’Avinguda dels Països Catalans; la carretera de Viladordis; el nou vial prolongació del carrer Fra Jacint Coma i Galí i els  parcs de connexió de l’entorn de la sèquia. També s’han tingut present els criteris establerts a la MPPGO Sector Est; els Plans Parcials de la Sagrada Família i Can Serra; el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arqueològic i Paisatgístic i el Pla Director de l’Espai Públic de Manresa, entre altres.
Ferran Pont I Montaner
Francesc Bacardit I SeguÉs
Mateu Baylina I Torreano

secretaria@bammp.com

www.bammp.com

Tornar
Sector Est,