transparent

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VIC

Les principals línies de treball del POUM de Vic són:

- Endreçar una nova malla viaria, més enllà de la radialitat del creixement històric, que permeti un creixement endreçat de la nova ciutat sobre el territori.

- Ordenar els creixements previstos al llarg del riu Méder creant un nou front de ciutat del qual en resulti un gran parc urbà.

- Assumir la integració a la ciutat de l'eix Onze de setembre com a pol d’activitat i de nova centralitat supracomarcal.

- Reordenar les noves portes d’accés viari a la ciutat com a punts de relació comarcal.

- Posar ènfasi en la transformació interior de la ciutat a partir de diversos plans de millora urbana que entenguin la ciutat com a conjunt de barris.

- Racionalitzar i compactar les previsions respecte del nou creixement de la ciutat previstes en els documents de planejament anteriors.

- Plantejar el sòl no urbanitzable com a espai productiu, alhora que preveure mecanismes que prevegin l’obsolescència d’algunes de les construccions que s’hi emplacen.
Aprovació Definitiva: Serveis Tècnics Municipals
Aprovavació Inicial: Serveis Tècnics Municipals I Ccrs Arquitectes I Associats
Avança De Pla: Jornet-llop-pastor Arquitectes

urbanisme@vic.cat


Roger Comas Fradera - Advocat
Joan Maluquer Margalef (mca Consultors I Associats) - Memòria Ambiental
Andreu Ulied (mcrit) - Enginyer
Anna Gómez Bach - Arqueòleg-direcció Cientifica

Tornar