transparent

Aparcament nucli antic

L’aparcament del nucli antic de Rajadell contemplat les Normes subsidiàries, ha estat una antiga reivindicació per a solucionar els problemes del nucli.

Situat a sud del nucli i coincidint amb el camí de Can Balart, era una esplanada en part excavada i terraplenada sense miraments.

La solució  recull el traçat del camí procurant la major integració i el menor impacte visual, ampliant l’esplanada a l’oest a partir de l’eix del canal de recollida d’aigües amb una llosa armada lleugerament volada sobre pantalles de formigó en massa perpendiculars al pendent per facilitar l’escorrentiu intern i un petit muret de pedra a l’est marcant el peu de talús, el pendent lleugerament inestable s’ha fixat amb vegetació i estora biodegradable.

Completa la pavimentació amb  llamborda de formigó de dos colors i barrera de protecció d’acer cor-ten i fusta laminada per a vianants i vehicles amb suports flexibles per l’impacte segons Eurocodi. S’han respectat les preexistències arboredes existent integrades a l’aparcament
Jordi Bonet Aparicio

j.bonet@coac.cat


Josep Ballonga Puig - Aparellador

Tornar
Cami De Can Balart,