transparent

Ascensor panoràmic i escala d'accés al sector 15 del marge Esquerra Del Riu Ter

 

El riu Ter i els seus ponts han estat estretament lligats a la història del poble de Roda formant part rellevant del seu patrimoni.

El projecte és fruït de la necessitat de donar continuïtat al passeig del marge esquerra del riu, tallat sota el pont formant un cul de sac que donava al penya-segat frontal a l’església.

S’estructura amb un nucli principal format per un ascensor panoràmic, entorn del qual s’articulen els diversos accessos i parades del mateix en quatre nivells.

La complexitat del terreny en la zona d’intervenció fa que l’emplaçament de l’estructura es situï molt propera al pont i sota l’església per tal d’evitar les zones on la roca ha estat desgastada en la seva part inferior de forma que queda sustentat en els pilars de l’ascensor i la part superior amb una llum de 15m.

El volums i acabats prenen formes i colors que imiten les vaumes inferiors de pedra calcària que fonamenten el mur inferior de l’església amb obertures irregulars que van obrint vistes al paisatge del riu.
Gerard Rodriguez Aneiros

gr.arq@coac.net

Tornar
Sector 15 Del Marge Esquerra Del Riu Ter,