transparent

projecte de 25 habitatges

Edifici d'habitatges a la part alta del casc urbà de Centelles. El solar, molt allargat amb façana a tres carrers de diferent condició, ha aconsellat subdividir l'edifici amb tres parts diferenciades: 

La primera, amb façana a un carrer de fort caràcter històric, a on l'edifici es fracciona segons l'escala i ritme de les cases veïnes, adopta una construcció tradicional de murs de càrrega i s'estructura seguint els criteris dominats en el carrer; una segona part, al seu darrera, constituïda per un bloc amb un conjunt d'habitatges col·locats seguint una ordenació lineal als que  s'accedeix per un corredor obert a façana; Finalment una  tercera part, al extrem nord, a on cal adaptar-se i respondre a les irregularitats d'alineació i topografia existens a la parcel·la.  
Romà Arañó Güell
Santiago Alcaraz Flores

romarano@coac.es

Tornar
Carrer Dant Martí Nº 44-46,