transparent

Rehabilitació de la Tintoreria, 3 habitatges.

 

Es tracta d’una casa reconeguda del poble i per tots anomenada La Tintoreria, degut a l’antic ús de la planta baixa. És un edifici del 1.902 de façana ordenada i representativa, situat al costat nord de la Plaça Major, contenint una part de les voltes.

A l’actuar es planteja el criteri bàsic de no desvirtuar la personalitat que la casa ara ja denota, doncs en el seu moment les mans que la van fer van aconseguir donar serenitat a la façana principal malgrat la forma estranya del solar.

Els criteris que s’adopten per als espais interiors passen per mantenir el gra de les peces o, en tot cas, fer-ne de més grans que no necessitin nous forats de façana.

El programa aprofita les peces originals de la casa és a dir el local de planta baixa i tres habitatges, un per planta, mantenint l’escala que es conserva en bon estat i la posició dels patis.

En conjunt s’ha volgut renovar aquesta casa sense trencar el seu aspecte original ni variar-ne la volumetria que s’integra perfectament al seu entorn.
Ramon Corbella Chumillas

info@da4r.cat

www.da4r.cat

Tornar
Plaça Major,17,
Veure el mapa més gran