transparent

NOVA SEU DEL CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA

El CTFC està situat en un entorn rural. La volumetria de l’edifici sorgeix de l’anàlisi de l’entorn, projectant-se un edifici de 4 plantes esgraonades i semienterrades en un terreny abrupte. L’edifici, de 3500 m² s’obre a la seva vessant sud i es protegeix del nord per adaptar-se al terreny natural i reduir el impacte paisatgístic. Exteriorment els materials emprats van ser la pedra, la fusta i ajardinament per a les cobertes, amb la pretensió de reproduir el cromatisme dels petits camps i bancals existents en la zona. La distribució interior s’organitza des d’un nucli central amb dues escales que permet trencar la linealitat de l’edifici i cada planta, correspon a una necessitat funcional de l’edifici. Durant el procés de disseny es va realitzar un estudi energètic de l’edifici per mantenir un equilibri mediambiental. Dels elements interiors destaca la làmpada de l’escala, dissenyada per l’aparellador de l’obra que és una metàfora de 3 arbres morts que neixen de nou per donar llum al CTFC.
Anna Maria Viladrich Barcons

annav@annaviladrich.com


Anna Grau I Riu - Arquitecte
Jaume Cuadrench I Bertran - Arquitecte Tecnic
Marcel Lleonart - Enginyer Agrònom
Ingenia S.l. - Enginyer

Tornar
Ctra.de Sant Llorenç De Morunys Per Port Del Comte, Km. 2,