transparent

Construcció de 50 habitatges al barri del Polvorí, 7a fase

La actuació consta de 2 blocs aïllats amb un programa de 50 habitatges, emmarcat en un programa de substitució d'habitatges al Barri del Polvorí. Es plantegen 2 edificis: el Bloc 1 de 20 habitatges s’organitza amb un nucli d’escala amb una agrupació de 4 habitatges per replà i el Bloc 2 de 30 habitatges amb 2 escales independents i una agrupació de 3 habitatges per replà, la orientació es est-oest caracteritzada per la presència d'un desnivell a est. Aquesta organització permet la doble orientació de tots els habitatges, ventilació natural creuada i assolellament directe. Les tipologies tenen un plantejament comú, es caracteritzen per la bateria de cambres humides que formen una banda funcional interior de 1.50m d’ample, formalitzant unes franges continues d’instal•lacions que allotgen els elements fixos del sistema i alliberen la resta de l'espai. Els sistemes constructius han permès l’execució de l’obra en un temps mínim, amb criteris de sostenibilitat ambiental i poc manteniment.Andreu Roca Berlanga
Joan Roca Ribera

andreurb@coac.net


Cinthia Raccagni - Arquitecte
Jordi Albors Fernandez - Arquitecte Tecnic
Estudi M103 S.l.p - Càlcul Estructura
Aribau 70 S.l. - Instal·lacions
Javier Raya Miñana - Medicions I Pressupost

Tornar
Carrer De La Fortuna 5, 9 I 11, Barcelona
Veure el mapa més gran