transparent

88 habitatges, 1 local i 64 places d'aparcament

La torre desenvolupa un programa de 88 habitatges en 11 plantes, a raó de 8 habitatges de 3 dormitoris per planta. L’edificació està conformada per quatre contenidors disposats al voltant d’un nucli d’accessos i un passadís de serveis, que fa d’eix de rotació. Cadascuna de les torres-contenidors conté dos habitatges per planta, adaptats a la geometria diagonal. Aquesta disposició permet situar el major nombre de peces a façana i garantir-ne la ventilació creuada. Aquesta disposició obté un aprofitament òptim de la planta. En les plantes d’habitatges, aquests ocupen un 87,54 % de la planta. Les zones de contacte entre les torres produeixen unes grans obertures on es situa el punt d’accés als habitatges que constitueix un atri a l’aire lliure, transició entre el públic i el privat. Aquest espai semitancat i amb vistes a l’horitzó serveix alhora d’espai d’entrada o d’ampliació de la sala quan el temps ho permeti.Eduard Suñén Pons
Jorge Urbano Salido
Manuel Ortiz Alba

oikosvia@oikosvia.com

www.oikosvia.com


Pere Rius I Camps - Aparellador

Tornar
Carrer Sancho D'Àvila 119., Barcelona
Veure el mapa més gran