transparent

Direcció General de la Mútua Asepeyo

Com a seu d'una important empresa sanitària a Barcelona, la renovació d'aquest edifici havia de mostrar una imatge corporativa clara i coherent amb els seus principis. En aquest projecte, la problemàtica de l'esquema estructuralexistent, amb les seves grans jàsseres de cantell, va imposar una reflexió inicial sobre la organització de l'espai i de les instal·lacions. La claritat i el rigor van ser la base del disseny en tot l'edifici. No hi ha res d'arbitrari, més enllà del punt de partida: la traça original. La contundència d'un únic gest: la introducció d'una línia abstracta que es materialitza tant en planta com en façana, juntament amb l'elecció i la col·locació dels materials, serveix per estructurar i definir amb claritat un espai de treball i un espai de circulació. D'aquesta manera, cada element forma part d'un tot, mantenint una coherència interna que transmet una imatge d'absoluta solvència i rigor. L'edifici materialitza uns principis que l'empresa fa seus.Andrea Fiorucci
Roger Blasco
Ventura Valcarce

vvarq@coac.net


Robert Brufau - Càlcul Estructura
Llorenç García - Càlcul Estructura
Xavier Ferrés - Arquitecte

Tornar
Via Augusta 36, Barcelona
Veure el mapa més gran