transparent

"Santa Madrona" 62 habitatges de lloguer

El projecte de “Santa Madrona” tracta d’un espai urbà a on s’ubiquen dos blocs d’habitatges de lloguer assequible, entorn a una petita plaça pública al barri Gràcia de Barcelona. La intervenció havia de permetre, a demés dels habitatges mencionats, ubicar un equipament en planta baixa amb una dotació concreta de superfície i uns espais de lleure específics per l’equipament. Així doncs el projecte tenia l’interessant repte de proposar per una banda uns habitatges assequibles amb tots els serveis que aquests precisen, un espai urbà íntimament lligat a la vida dels habitatges i un equipament que promovia la tan necessària barreja i misticitat d’usos. Tot el projecte ha contemplat, tant en la seva ordenació, com en l’edificació, un respecte en els recursos emprats al llarg de la seva vida útil.Felip Pich-aguilera
Teresa Batlle Pagès

pr@picharchitects.com

www.picharchitects.com


Indagsa - Estructures
Rp Grup - Instal·lacions
Gpcat - Medicions I Pressupost

Tornar
Travessera De Dalt, 94-98. , Barcelona
Veure el mapa més gran