transparent

Biblioteca Can Mariner

Rehabilitació d’una masia del segle XV en biblioteca pública. La proposta davant la petició de Biblioteques,tracta d’encabir un programa d’uns 2000 m² en un edifici d’uns 1200 m² dividits en 4 plantes. Aquesta mancança obliga a proposar un nou edifici annex a l’actual i a augmentar la superfície de la planta soterrani per sota del volum existent. El programa,quedarà dividit per plantes,solució no molt recomanable però inevitable aquí. De totes formes, i per tal de relacionar espacialment les plantes i aconseguir unificar espais de diferents nivells es realitzaran unes perforacions en el nou volum afectant el mínim possible la planta original de la masia. Una de les dificultats més destacades de l’obra ha estat el sistema de sustentació de l’edifici per a la construcció de la planta soterrani-baixa guanyada al terreny. Això s’aconsegueix mitjançant el sistema de micropilotatge transmetent les carregues de la masia a una cota inferior a la necessària per construir la planta baixa.Josep Vila Bayó

info@daab.es

www.daab.es


Andres Galarza - Arquitecte
Josep Vila Cortes - Arquitecte Tecnic
Patricia Cifuentes - Arquitecte Tecnic
Mariano Serrano - Arquitecte Districte Horta

Tornar
Carrer Del Vent Núm. 1, Barcelona
Veure el mapa més gran