transparent

Rehabilitació i Reforma Casal-Teatre Can Fargues

El projecte recupera l'ús de l'edifici per al qual va ser construït i habilitar el semisoterrani per a aules de formació i vestidors. La proposta restaura les tres façanes amb intervencions diferenciades: La cantonada, d'estil noucentista datada el 1928, es restaura i reconstrueix mitjançant estuc de morter de calç recuperant cornises, motllures i elements ornamentals. Les façanes de sala polivalent, tant exterior a carrer com interior a pati d'estil industrial, recupera la seva imatge original repicant l'arrebossat i deixant vist el maó massís. Finalment, la caixa escènica s'enderroca per construir un nou volum unit a la sala principal però diferenciat en material i volum. La Sala polivalent – Teatre: Mantenint-se amb iguals característiques, redefineix el seu aspecte i conserva únicament com a elements originals les columnes de la boca escènica, i les baranes i paviments hidràulics de la primera planta.Josep Vila Bayó

info@daab.es

www.daab.es


Patricia Cifuentes - Arquitecte Tecnic
Josep Auge - Arquitecte Tecnic
Jordi Marqués - Arquitecte Tecnic

Tornar
Carrer Pedrell 67-69 Cantonada, Carrer Font D'en Fargues. , Barcelona
Veure el mapa més gran