transparent

REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'IES NARCÍS MONTURIOL

L’I.E.S. Narcís Monturiol es va construir als volts de l’any 1965 sobre el torrent de Montbau segons un projecte tipus del “Ministerio de Educación y Ciencia” del que no es disposa documentació. L’any 1972 fou ampliat amb una ala lateral a Llevant i fou consolidat estructuralment amb pilons per reforçar una fonamentació sobre sòl inestable. La reforma efectuada ara esdevé la tercera operació constructiva important sobre l’edifici i ha tingut per objecte adaptar la fàbrica als criteris projectuals del Departament d’Educació de la Generalitat així com al conjunt de normatives actualment en vigor com: accessibilitat, incendis, aïllaments i acústica. La necessitat d’afegir un nou volum per encabir el gimnàs, el solar escàs i el pendent del terreny, varen combinar-se en una nova construcció en forma de torre que reconfigura, a través dels seus espais de sala polivalent i terrassa pati, el conjunt de les circulacions del centre.Ricard Balcells Comas

info@ricardbalcells.com

www.ricardbalcells.com

Tornar
Carrer Harmonia S/n. , Barcelona
Veure el mapa més gran