transparent

ESCOLA BRESSOL DIAGONAL MAR / PUJADES - JOSEP PLA

Es proposa un edifici de planta baixa, ordenat en forma de pinta. Amb aquesta ordenació s’aconsegueix que cada aula tingui un espai propi exterior, tractat amb paviments flexibles de colors que a més dona al pati general de sauló. Les façanes s’ordenen a través d’uns marcs rectangulars de formigó. Dins de cada marc apareixen tipologies de forats, a vegades fins a terra, a vegades amb ampit, que donen moviment a tot el conjunt. Una segona pell de llistons de fusta natural de castanyer protegeix en alguns casos les visions massa directes des de l’exterior. El formigó, el vidre i la fusta són els elements constructius representatius d’aquest edifici. El formigó com a element estructural i opac, el vidre com a material lluminós i transparent, i la fusta com a element de gelosia per privatitzar algunes visuals. Fins a l’alçada de 1,25mts aquesta gelosia desapareix per potenciar la transparència i iniciar una relació visual entre els nens i entre l’interior i exterior.Magí Sardà Valls
Xavier Martí Garcés

info@martisarda.com

www.martisarda.com


Sara Urwicz Abramovicius - Arquitecte
Adriana Chedas - Arquitecte

Tornar
Josep Pla, 49-57, Barcelona
Veure el mapa més gran