transparent

140 habitatges plurifamiliars a Sant Just Desvern

Els quatre edificis d’habitatges que presentem, estan construïts en un sector urbà de nova creació, anomenat Mas Lluí, a Sant Just Desvern. Aquest nou barri, allunyat del centre del seu municipi, esta connectat i relacionat amb la trama urbana de la ciutat veïna de Sant Feliu de Llobregat. Els habitatges estan destinats a lloguer social, els dos blocs C i el B per a joves i el bloc T per a famílies. Tres dels quatre blocs formen part de la mateixa illa i tots ells s’identifiquen com actuació unitària per a la solució formal adoptada. Sobre una base de pedra fosca es disposen uns paral•lelepípedes purs i simples d’obra vista. En aquests, cada habitatge s’identifica per un sol conjunt unificat d’obertures i pel volum vidriat del balcó.LluÍs DilmÉ RomagÓs
Xavier FabrÉ Carreras

df@dilme-fabre.cat

www.dilme-fabre.cat


Francesc Arjona, Valentina Bezzo, Emma Otzet - Arquitecte
Angel Obiol - Estructures
Joan A. Gonzàlez Gou - Instal·lacions
Francesc Xairó - Aparellador

Tornar
Sector Mas Lluí, Sant Just Desvern
Veure el mapa més gran