© Els mateixos arquitectes

CENTRE DE RECERCA EN QUÍMICA SOSTENIBLE

TALLER 9s ARQUITECTES, SCP

Edifici universitari dedicat a la recerca. Es conforma amb 2 braços paral•lels que acullen un programa modular de laboratoris i despatxos. La disposició del programa i dels espais d’instal•lacions, permeten que es pugui sectoritzar en unitats de treball independents segons necessitats. Les ales s’articulen amb un cos perpendicular més baix que resol el programa d’administració, l’accés principal i l’entrega amb el carrer. Les façanes exteriors dels laboratoris es formalitzen amb una estructura reticular de formigó, mentre que les interiors al pati es resolen amb una façana ventilada de pell metàl•lica de plafons de xapa perforada que potencia la imatge tecnològica del conjunt. El cos baix d’accés es resol amb una pell de basalt que es retalla per a generar l’accés principal. La col.locació d’un “brie-soleil” de vidre reflectant integrat en la retícula de laboratoris permet controlar l‘assolellament, reduir les demandes de climatització i millorar les condicions lumíniques interiors.

Autors

Irene Marzo Llovet  : Arquitecte

Josep Benedito i Rovira: Arquitecte

Oriol Cusidó i Garí  : Arquitecte

Col·laboradors

BOMA INPASA, SLP: Càlcul estructura

Gaspar Costa i Gonzàlez: Arquitecte

Ignació Sánchez Zárate: Arquitecte

Josep Molero Espinosa: Aparellador

Portell-Brunés Enginyers, SL: Instal·lacions

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Camp de Tarragona
Any 2013
Modalitat Inclou edificis de nova planta de promoció pública
Contractista Contratas y Obras, Empresa Constructora, SA
Promoció Públic
Email societat T9sA@arquired.es