© Foto 1: murmur / Altres: Irene Jiménez Fernández

Habitatge unifamiliar a El Poal

murmur arquitectura

L'habitatge es situa en un tester al límit del nucli urbà del Poal (Pla d’Urgell, Lleida).


S'ocupa tota la planta baixa i s'allarga el volum principal existent en les plantes superiors, expressant formalment l'ampliació i la voluntat de la casa de mirar cap als camps de conreu. La peça, llarga i estreta, es distribueix entorn d'un doble espai central que permet integrar les circulacions i relacionar els espais amb vistes creuades. Les obertures i els materials del cobert agrícola preexistent es respecten.


A la mitgera interior la tàpia vista mostra la construcció tradicional de les terres de secà i a les façanes existents el ladrillo manual es manipula per a formar diversos calats que resolen temes de seguretat, privacitat i noves visuals. Un lluernari reforça les relacions en vertical i s'opta per l'aerotèrmia, idònia per al clima d'interior.


L’interior es resol en blanc, amb gran part del mobiliari integrat en la pròpia arquitectura i emfatitzant la direccionalitat de l'edifici.


Autors

Alba Pijuan i Panadés  : Arquitecte

Jordi Capdevila Castells  : Arquitecte

Col·laboradors

Jordi Petit Esplugues (noriaprojects): Aparellador

MASAad: Estructures

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Recull de Mostres*
Any 2016
Modalitat Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada
Societat murmur arquitectura      
Contractista BellPol 2004 SL
Promoció Privat
Web societat www.murmurarquitectura.com
Email societat hola@murmurarquitectura.com