© ADRIÀ GOULA

REHABILITACIÓ DE LA PARET MITGERA I ESPAI PÚBLIC CONFRONTANT AL CARRER PAVIA 5-7. BARCELONA

MARINA CERVERA ALONSO DE MEDINA

El projecte es planteja com una renaturació i condicionament d’un conjunt de parets mitjaneres i el seu espai públic confrontant a l’encontre entre el carrer Pavia i Antoni Capmany a la ciutat de Barcelona.


La plaça que es desplega als peus de les parets mitjaneres ha estat transformada per servir d’accés a l’estació de Mercat Nou del metro, en el marc d’una intervenció de cobertura i integració de la xarxa ferroviària. En aquest sentit les múltiples ferides –com les mitjaneres entre d’altres– es veuen exposades a aquest espai renovat, ara celebrat i central. Les parets mitgeres objecte d’aquest projecte, de fins a 9 plantes, es converteixen en una oportunitat per a conferir urbanitat a la nova configuració espacial: generant activitat a la planta baixa, integrant la vegetació en la seva concepció i esdevenint un nou landmark i element singular d’enllumenat a l’escala de la ciutat.


L’imaginari de la infraestructura ferroviària s’integra al projecte per a generar les famílies de textures i elements de composició que resolen el tractament del paraments i de la planta baixa. Formigó reciclat als murs de gabions –que reté l’aigua de pluja en cel.les per a irrigar lentament els murs– i elements compostos d’acer i fusta als plans verticals que integren verd enfiladís i nius per a ocells.


Un projecte dirigit a compatibilitzar processos naturals, vida i paisatge urbà en un petit espai públic.

Autors

JOSEP MERCADÉ ALOY  : Arquitecte

MARINA CERVERA ALONSO DE MEDINA  : Arquitecte

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Barcelona
Any 2019
Modalitat Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans
Contractista OHL
Promoció Públic
Email societat CERVERA_MARINA@COAC.NET