© Adrià Goula i Sardà

COMISSARIA DE POLICA LOCAL DE MOLLET DEL VALLÈS

TALLER 9s ARQUITECTES, SCP

L’edifici forma part d'un projecte unitari amb la futura biblioteca central. Un edifici que es plantejava únic i  compacte pels dos equipaments en els estudis previs, es proposa partit en dos per generar un parc entre ells, de manera que es resolgui la futura connectivitat entre els verds de l’entorn i s’accedeixi als edificis des d’un espai urbà qualificat. La comissaria i la seva petita plaça d’accés en són la primera fase del conjunt. Els dos cossos s’obren al jardí amb façanes vidriades, mentre es tanquen al carrer amb façanes més opaques i de composició urbana. L’edifici aprofita el desnivell entre carrer i interior per resoldre el doble accés: públic.i privat. Un passadís central articula de forma òptima el programa, que es concep com un eix actiu que es dilata en els extrems i connecta les diferents plantes, i que s’obre a les visuals exteriors, i vers el cel, amb un lluernari linial que a la vegada suposen un element cabdal en el comportament energètic eficient de l’edifici.


Autors

Irene Marzo Llovet  : Arquitecte

Oriol Cusidó i Garí  : Arquitecte

Col·laboradors

Aiguasol: Càlcul sostenibilitat

Carmela Torró i Núria Rello: Càlcul estructura

Consulting Oficina Tècnica Lluis J. Duart: Instal·lacions

Juan Carlos Cayuela: Direcció ejecutiva

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Vallès
Any 2019
Modalitat Inclou edificis de nova planta de promoció pública
Societat TALLER 9s ARQUITECTES, SCP      
Contractista ABOLAFIO
Promoció Públic
Web societat http://www.t9sarquitectes.com
Email societat info@t9sarquitectes.com