© Adria Goula

Casa VN

Guillem Carrera Rey

El solar es troba en un enclau entre un paisatge anterior al segle XX i un del segle actual, amb una composició pròpia del paisatge històric, amb murs de contenció que estructuren el terreny.


L'estratègia d'implantació comprèn dos conceptes: harmonització i monumentalització. Harmonització pel que fa utilitzar la pedra de la zona per revestir els murs, plantar vegetació mediterrània i situar paviments de fusta i petris junt amb elements d'aigua. Monumentalització pel que fa crear una estructura monolítica de formigó, suportada per pilars d'acer i revestida amb morter de calç, esdevenint una escultura mediterrània que emergeix d'un terreny que manté les seves arrels.


Es concentren les volumetries més grans en les terrasses inferiors, de manera que la més exposada tingui un impacte menor. Els murs de pedra travessen la casa coincidint amb els espais més rellevants. El conjunt resultant vol ser atemporal i heterogeni, formant part del paisatge.


Autors

Guillem Carrera Rey  : Arquitecte

Col·laboradors

Daniel Marcelo: Col·laborador despatx

Indíbil Solans: Col·laborador despatx

Lara Arin: Col·laborador despatx

Meritxell Anglès: Col·laborador despatx

Obra Guanyadora
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada l'obra es col·loca en el entorn de manera natural. es valora per part del jurat, els espais intermitjos, interessant el fet de que no edifica tot allò que es podria per tal de guanyar en qualitat d'espais. un bon treball amb l'espai vuit.

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada
Contractista Garcia Riera SL
Promoció Privat
Web societat www.guillemcarrera.com
Email societat guillemcarrera@coac.net
Localització ALELLA