© Els mateixos arquitectes

Restauració de les façanes de "Can Pasqual"

Franc Saló i Alba Romera

Can Pasqual és una finca del segle XVII catalogada com a BCIL per les fa?anes del carrer Nou i La Riera. Ubicada al centre històric de Mataró, consisteix en un edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis.El projecte fou motivat pel deteriorat estat de conservació de les fa?anes i la coberta. Entre d'altres, degut a filtracions d'aigua s'havia deteriorat l'acroteri i la cornisa superior de la fa?ana del carrer Nou i els esgrafiats del revestiment quasi havien desaparegut.Les principals obres executades han estat: la recuperació i consolidació del revestiment de les fa?anes, sobretot dels esgrafiats, mitjan?ant materials i tècniques tradicionals; la reconstrucció dels balcons de la fa?ana del carrer Nou, seguint els patrons dels balcons originals; la restauració de les fusteries i persianes de fusta; la reconstrucció de la coberta inclinada, substituint els elements estructurals de fusta en mal estat, afegint a?llament i làmina impermeable.


Autors

Alba Romera Durà  : Arquitecte

Franc Saló Tejedor  : Arquitecte

Obra Guanyadora
Reconeixement en l'àmit del premi Puig i Cadafalch de Mataró El jurat destaca el rigor en l’execució de la restauració de la façana i en la recuperació d’uns antics esgrafiats.

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Inclou intervencions de rehabilitació de promoció pública i/o privada
Contractista ARCOBA de Serveis i Rehabilitacions, SL.
Promoció Privat
Web societat francsaloarquitecte.wordpress.com
Email societat a.romera.d@coac.net
Localització Carrer Nou, 1-3, MATARO