© Simón García

Casa-Estudi, Canet de Mar

Valor-Llimós arquitectura

L'edifici acull un doble ús com a habitatge i estudi, busca el confort climàtic mitjan?ant sistemes passius i la integració en el casc antic de la població.


El clima mediterrani costaner condiciona la configuració interior i la relació amb l'exterior. L'absència de particions i les connexions verticals converteixen l'interior en un únic espai. Les relacions amb el carrer i el jardí es produeixen sempre a través d'espais intermedis: pati, porxo, terrasses i balcons amb protecció solar i visual -persianes enrotllables tradicionals de fusta-. Aquests espais funcionen tant tèrmicament com per proporcionar privacitat a l'interior i entre els diferents usos, alhora que permeten la captació solar a l'hivern.


S'opta per sistemes de construcció pesats per la seva inèrcia tèrmica, especialment indicada en un edifici amb ocupació permanent. Els materials escollits són formigó vist i maó sense revestir, carpinteries de fusta sense pintar, terres continus de morter i revestiments exteriors de suro. Per no alterar l'aspecte en brut dels materials, s'utilitzen tractaments superficials com ceres, olis o lasurs incolors. També s'incorpora la mitgera de pedra existent.


L'al?ada de tres metres de les estances facilita l'estratificació de l'aire calent a l'estiu, que s'elimina durant la nit mitjan?ant la ventilació a través de reixetes altes, que s'extreu per una xemeneia solar en l'última planta, la qual cosa evita la necessitat de comptar amb sistemes mecànics d'aire condicionat.


Com a suport a aquest funcionament passiu, a l'hivern s'opta per un terra radiant a baixa temperatura alimentat per una màquina d'aerotèrmia, que proporciona confort sense escalfar l'aire amb un consum de només 20 kWh/m2/any.


Autors

Jaume Valor Montero  : Arquitecte

Laura Llimós Aicart  : Arquitecte

Obra Guanyadora
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada El jurat vol destacar com un bon treball dels espais vuits i espais intermedis, establint noves relacions entre l’interior i l’exterior poden aportar grans beneficis a un habitatge, dotant-lo de bona privacitat, així com d’un bon funcionament tèrmic tant a l’estiu com a l’hivern. Prioritza la qualitat espacial a la edificabilitat. Especialment remarcable és com el projecte aconsegueix col·locar-se en el seu entorn, de casc antic de poble, d’una manera molt natural, alhora que molt actual. Amb la mateixa naturalitat aposta per una arquitectura sostenible utilitzant de manera intel·ligent tant els sistemes passius, com els materials que li son més adients mostrant-los amb tota sinceritat.

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada
Societat Valor-Llimós SLP      
Promoció Privat
Web societat http://www.valor-llimos.com
Email societat arquitectura@valor-llimos-com
Coordinades 41.58793 n, 2.58081 e
Localització CANET DE MAR
Enllaç video https://vimeo.com/294172929