© JOSE HEVIA

6 HABITATGES A CABRERA DE MAR

TWOBO Arquitectura

Omplir un buit urbà.


L'edifici acull en el seu cara nord la proporció de buits, colors i composició del barri antic de Cabrera de Mar, sense renunciar a un llenguatge més contemporani que s'expressa amb major intensitat en el seu cara sud, oberta al sol i a les vistes. Aquí l'estructura de formigó crea una gelosia que actua com un gran filtre, formant lògies i pèrgoles que protegeixen l'interior dels habitatges.

L'habitatge s'estén pels seus dos extrems, en el seu cara nord s'apropia dels espais comunitaris o s'obre al carrer mitjançant grans vestíbuls. En el seu cara sud s'obre a l'exposició del sol i la vida oberta a terrasses o patis. Cada habitatge busca una transició fluida entre aquests dos pols, mitjançant recorreguts circulars, simples i dobles, o a les llargues visuals diagonals que creuen la planta. En el centre se situen volums (banys o armaris) que articulen i possibiliten tot aquest moviment.

Ús de materials senzills però de clara expressió: Formigó, fusta de pi i ceràmica.


Autors

Alberto Twose Perez de Rada  : Arquitecte

MAria Pancorbo Serna: Arquitecte

Pablo Twose Valls: Arquitecte

Col·laboradors

Criba Tècnics de la Construcció: Aparellador

Obra Guanyadora
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció pública o privada El jurat aprecia especialment l’actitud emprades en aquesta intervenció mitjançant una arquitectura tranquil·la, tant per col·locar-se al entorn urbà de poble, com en la manera de resoldre la planta, mitjançant dues caixes aconsegueix poder ser flexible a les necessitats d'espai que poden aparèixer en funció de les exigències dels seus habitants, així com ser propositiu a l’hora d’establir la relació de cada habitatge amb l’exterior dotant-lo de gran confort a l’ interior.

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció pública o privada
Societat TWOBO Arquitectura      
Contractista QUALITY HOMES FACTORY
Promoció Privat
Web societat www.two-bo.com
Email societat info@two-bo.com
Localització BAIXADA DE L'ESGLÉSIA, 2, CABRERA DE MAR