© Lourdes Jansana

Edifici per a l'Ampliació de l'Escola Montagut

Conxita Balcells i Associats

Es tracta de l'ampliació del projecte docent del CEIP Montagut per a les etapes de Secundària, mitjançant la construcció d'un EDIFICI MODULAR INDUSTRIALITZAT independent, amb entrada pel carrer Farigola. S'ubica a la zona reservada entre l'escola existent i la pista esportiva, la qual es troba elevada 1,5m respecte l'escola.


Es realitza amb construcció modular d'estructura metàl·lica, de planta baixa més dos, construïda a fàbrica amb el sistema Compact Habit, transportada en mòduls i muntada "in situ". Al tractar-se d'una construcció prefabricada, es tenen molt en compte factors com l'optimització de solucions constructives, la bona execució, el control de qualitat del producte i el control econòmic de l'obra.


S'utilitzen solucions ja assajades, que aporten una qualitat excel·lent a la construcció i donen valor als aspectes de manteniment. L'acurat control de les solucions implantades permet garantir un bon control de les pèrdues i demandes energètiques de l'edifici.

Autors

Conxita Balcells Blesa: Arquitecte

Obra Guanyadora
Obra seleccionada

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Inclou edificis de nova planta de promoció pública
Societat Conxita Balcells i Associats   
Contractista Compact Habit
Promoció Privat
Email societat cba2@balcells.es
Localització Carrer Farigola s/n, SANTA SUSANNA