© Els mateixos arquitectes

Reurbanització de la Plaça Catalunya del Masnou

COMAS-PONT ARQUITECTES SLP

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA DEL MASNOU


El carrer Roger de Flor, l'antiga riera, és un eix de connexió entre el parc Vallmora i la platja. El projecte de reurbanització d'aquest eix parteix de la idea de fusionar aquests dos contextes (mar-muntanya) a través d'un paviment mixt drenant, grans escosells enjardinats i cadires de colors amb diferents inclinacions que recorden les gandules de platja.


El projecte planteja la recuperació per a l'ús lúdic i recreatiu dels veÏns d'un carrer envaÏt pels cotxes i la recollida de brossa i una plaça infrautilitzada degut als desnivells. Es proposa eliminar tots els obstacles visual i d'accessibilitat (mur que separava plaça del pas de vehicles,voreres, recollida de brossa, escales,...) , conservar i integrar la vegetació existent (plataners i margallons) i convertir el carrer en zona peatonal integrant la plaça amb un lleuger encintat que salva el desnivell existent. Es recupera també la porta de riera que estava tapiada i s'utilitzava per protegir els carrers adjacents de les inundacions.


La intervenció ha permès recuperar les visuals creuades entre els carrers i la plaça, aconseguint una sensació d'espai obert i d'entorn naturalitzat. Aquest entorn molt més amable ha de convidar als veïns a ocupar i gaudir un espai públic molt més pensat per a les persones que pels vehicles.


Els nous escocells es plantegen com grans caixes de sòl vegetal resistent que permet un òptim creixement de les arrels i contribueix a emmagatzemar l'aigua de pluja i reduir el cabal d'aigua a les xarxes públiques.


Autors

Anna Pont Armengol  : Arquitecte

Jordi Comas Mora  : Arquitecte

Col·laboradors

Arquitectura Agronomia SLP (Jordi Nebot): Paisatgista

Obra Guanyadora
Obra guardonada en la modalitat de: Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans El jurat aprecia especialment, la sensibilitat i l’estratègia emprades en aquesta intervenció mitjançant l’observació atenta del lloc i l’aplicació dels mínims imprescindibles per tal de crear barri en un espai on s'havia perdut a causa del protagonisme del cotxe. Aquesta proposta compatibilitza l’espai fortament urbà on està ubicada, amb elements vegetals a través d'un paviment mixt drenant i grans escocells enjardinats aconseguint una sensació d'espai obert i d'entorn naturalitzat. El mobiliari urbà escollit li aporta un element domèstic que propicia sentir-t‘hi acollit.

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans
Societat COMAS-PONT ARQUITECTES SLP      
Contractista Artífex Infraestructures SL
Promoció Públic
Web societat www.comas-pont.com
Email societat oficina@comas-pont.com
Localització Carrer Roger de Flor, EL MASNOU