© FRANCESC IGLESIAS BUSCÀ

REHABILITACIÓ HABITATGE EN PLANTA BAIXA

ANTONI MARTÍ JULIÀ

El projecte consisteix en la rehabilitació d'un habitatge al Cami Fondo nº 26, en planta baixa d'un edifici amb dues plantes construides i dos habitatges, ubicat en una parcel.la amb una considerable fondària edificada, en zona de casc antic de Mataró.


Inicialment, es realitzen treballs d'enderroc d'un antic taller ubicat al fons de la parcel.la per adaptar el projecte a les normatives urbanístiques i obtindre espai per a pati posterior. Es realitza buidat integral de la planta existent incloent-hi l'antiga façana posterior i el mur de càrrega divisóri entre la cuina i el contra-menjador. Es realitza nova solera i la reparació i sanejament dels murs mitjaners de tàpia (mitgera esquerra) i de pedra (mitgera dreta). El projecte incorpora treballs de reparació de les dues façanes i de la terrassa sobre el nou menjador, de l'habitatge de planta primera.


El principal repte del projecte és dotar al llarg i inevitable passadís longitudinal, de quasi 13m de llargada des del carrer fins al menjador, de les qualitats necessàries per convertir-lo en un espai dócil i agradable.


En el decurs de les obres es descobreix, amagada sobre el fals sostre, una volta de rajola ceràmica sobre l'espai que ocupa la zona de menjar i es decideix, com no podía ser de cap altre manera, reparar-la, netejar-la i incorporar-la al espai resultant. S'ha volgut deixar a la vista parcialment part de la mitgera dreta de mamposteria de pedra i morter de calç així com part de l'enbigat de fusta amb tauler ceràmic.


A nivell de façana, es realitzan noves obertures d'accés a l'habitatge i finestra del dormitori principal. Es repara la llosa del balcó de planta primera i els coronaments de façana. Es realitza pintat superficial i arrebossat lliscat a la calç en els brancals de les obertures.


El programa resultant ès el d'un habitatge amb tres habitacions, dos lavabos i menjador-estar-cuina en un únic àmbit amb porxo posterior i pati al fons de la parcel.la.


Autors

ANTONI MARTÍ JULIÀ  : Arquitecte

Col·laboradors

Joan Fèlix Martinez Torrentó: Arquitecte Tecnic

Lluis Valverde: Fuster

Montserrat Gasull Subiñà: Interiorista

Obra Guanyadora
Reconeixement en l'àmit del premi Puig i Cadafalch de Mataró Amb diferents intervencions acurades i respectuoses amb les preexistències edificatòries, aquesta obra és un exemple sobre com intervenir en aquest gra petit que constitueix el teixit edificatori de les cases de cós de Mataró per obtenir les màximes qualitats espacials i condicions de confort dels habitatges que s’hi ubiquen.

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Inclou intervencions de rehabilitació de promoció pública i/o privada
Contractista CONSTRUCCIONS CÀCERES 2016 S.L.
Promoció Privat
Email societat tmarti@coac.net
Localització CAMI FONDO 26 - BAIX, MATARO
Enllaç video https://vimeo.com/511527828